SEM rehberinin amacının kitaba dahil edilemeyen, okuyucunun farkındalığını ve bilgisini arttıracak içerik sunmak olduğunu unutmayın. Rehber kitabın içeriğini tekrarlamamalı aksine katkıda bulunmalıdır. Bu da kitapta yer almayan çalışmaları seçmek ya da kitapta yer alan çalışmalar hakkında daha çok yazmak ve görsel sunmak anlamına geliyor. Yazacağınız içerik çoklukla zaman-temelli medya üzerine olacağı için, özellikle video olmak üzere mültimedya içeriği eklemek malzemeyi canlandıracaktır. içerik, Wikipedia gibi mümkün olduğunca doğru ve objektif olmalıdır.

Format: Genel olarak içerik girişlerinin en üstte yer alan bir görüntü ya da video ile başlamasını, yazılı metnin bunun yanında olmasını istiyoruz. Yeni girişler ön sayfaya taşındığında en iyi görüntüyü bu düzenek veriyor.

Atıflar: Kaynaklarınızı doğru alıntılayın, başkalarının metinlerinden yaptığınız doğrudan alıntılar için tırnak işareti “…” kullanın ve başkalarının fikirlerini kullandığınızda açıkça belirtin. Sürekliliği korumak ve yazınızı atıflarla boğmamak için lütfen akademik bir makaledeki gibi dipnot kullanın. Metnin içine dipnot numarasını hangi özgül materyalin başka bir kaynaktan alındığını veya türetildiğini belirtecek şekilde ayraç içinde yazın örn. [1] ve sayfanın altına kaynakla birlikte bu dipnot referans numarasını yazın. Çevrimiçi bir kaynaktan alıntı yaptıysanız, URL'i bağlantı haline getirin.

Edit/Düzenleme: Düzenleme ekranı bir çok açıdan sezgisel,  özellikle de metin yazmak, görüntüleri metin içinde pozisyonlandırmak ve bağlantı oluşturmak için. Video eklemek için ise sezgisel değil. Lütfen daha fazla detay için bir sonraki Metinler ve Video bölümüne bakın. Diğer bir problem ise çevrimiçi bir kaynaktan kopyalanan metnin garip bir şekilde formatlanması açıklama aşağıda) Html bilenler için girdi oluşturmaya yarım edecek bir html düzenleme penceresi mevcut. GUI editörü mükemmel değil! Bunun yerine GUI/HTML forumuna bir yorum yazın ve probleminizin çözümü büyük ihtimalle bulunacaktır.

Metin: Metin parçalarını kesip yapıştırmak garip formatlamalara neden olabilir. İstediğiniz metni çevrimiçi bir kaynaktan kopyalayın, sonra TextEdit gibi basit bir metin editörüne yapıştırın. Bu garip formatları yok edecektir. Daha sonra metni editörden Rehber editör penceresine kopyalayın. İşte bu kadar!

Leave a Reply